17.1.07

ΜΙΚΡΟΝΥΧΤΟΓΡΑΦΙΑ 5

άκουσον
64 kbps

γεράσιμος μπερεκέτης
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΙΝΟΥ ΠΟΤΗΡΙΟΥ
στον αθήναιο για το κείμενό του I am not the cook I used to be…, αντί σχολίου
computer music 2007 (σήμερα)
...και επειδή κανείς δεν ρώτησε, εκ των υστέρων συμπληρώνω: η φωνή που απαγγέλλει είναι του Νίτσε (πρώιμο αποθησαύρισμα της τεχνολογίας που ανέτειλε).
άκουσον και κρατημοκατάβασον
192 kbps, 4,26 Mb, διάρκεια 03'.06"